"Tvořím celý život"..., jak bych to sakra popsal, jak to je s tím "Pavlem Surmou"... OK, tady je jeho cesta...

Žije v Ludmírově, narozen 1. března 1964. Ve druhé polovině 80. let minulého století ve svých 24 letech spolu se svou ženou Ivetou emigrovali do Německa, následně pobývali v Andalusii - Španělsku a v roce 2001 se společně ze světa vrátili zpět do své původní domoviny do Česka na Moravu.

Od mládí tvoří výtvarná díla, maluje obrazy, věnuje se fotografii a filmu, víc jak půl života se živil tvorbou soch a fontán z pískovce. Naučil se a prošel spoustou profesí a řemeslných směrů, pracoval mimo jiné jako grafik, výtvarník, restauratér a hudební technik. Sám navrhoval a tvořil malé i velké projekty, ale i celé stavby. Zajímal se o filosofii, psychologii, hermetismus, surrealismus a mystiku, přestože za svůj život nečetl prakticky žádnou odbornou literaturu.

Jeho poznání a zkušenosti mu přinesly pestrý, bohatý a dobrodružný život. Buddhismus mu pomohl na cestě za poznáním hloubky sebe sama, ale i ten opustil jako všechny koncepty, co se nám tady společnost snaží nabízet. Taky pochopil a zrealizoval asi to hlavní - mužský a ženský princip a také to, že nejlepším učitelem je cesta životem, prostě všechny situace, co se nám dějí.

Dalším důležitým zdrojem hloubky moudrosti je bezmála 40. letý vztah se ženou Ivet. Ano, společná cesta v tom špatném i dobrém a poznání, které z tohoto svazku pramení je alfou i omegou všeho, co je oba vnitřně formovalo a stále formuje a naplňuje. Teď žijí v lásce a svobodě bez vzájemné závislosti, přesto s velkou důvěrou jeden pro druhého.

Zprostředkovává propojení a přímé uvedení do svobody vědomí, přítomného okamžiku, jako cestu osobního rozvoje bez pomůcek. Vše máme v sobě, svobodu i nesvobodu božství, lásku či osvícení, jsme tím vědomím i jednotou zároveň, my máme tu moc, tu možnost probuzení a osvobození se od programů a přesvědčení, která nás dělají nesvobodná a která vznikla za tohoto života. Nepotřebujeme regrese, nemusíme mít nic, žádné pomůcky z venku, klíč k tomu, abychom se osvobodili a žili naplněný život. Každý den bez podmíněnosti a omezení je jednoduchý, "vše si tvoříme sami", není žádné zlo a dobro tam venku, kterému bychom měli dávat pozornost, vše je v nás, my to máme ve svých rukou.

Předává techniku zvědomování a osvobození se od toho, co nás ovládá. Všechny programy a přesvědčení se jednoduše rozpustí, a pro lásku v nás je více a více prostoru. Tohle je naše pravá podstata, pravá skutečnost, pravé uvědomění, je to takzvaná bdělost přítomného okamžiku, kde je vše možné, i si tvořit vlastní život v naplnění, lásce a svobodě. V této naší současné realitě nebylo nikdy lepších podmínek k úplnému poznání sebe sama.