Poslední série  - akryl, tmely, struktury

Obrazy po 2020