Tady jsou malé ukázky z mé tvorby. Tvořit, a takto se projevovat, pro mě v raném mládí znamenalo úplně vše. Byl to pocit spoutání a svobody zároveň. Bylo to jako vypít kalich hořkosti od prokletí k naplnění. Nikdy jsem nemaloval ani netvořil pod vlivem nějakých látek rozšiřujících vědomí. Vždy jsem hledal v tvorbě soulad či nesoulad s tím, co cítím a jak vidím tento svět, tuto realitu a všechny dimenze s tímto spojené. Dnes žiji v naplnění, míru, lásce a svobodě, což znamená, že vše, co se děje, je OK. Tvorba mě provází i v současném období a stále je nedílnou součástí mého projevu, mé tvorby tady v té realitě. Tvoříme vše...nejen to, že malujeme.