Koniec leta v prepojeni -Jednoduchosť pre rodiny a deti

31.08.2024

Nově připravujeme na Slovensku!  v prírode – všetko v jednoduchosti s deťmi, takto strávený čas vám zvedomí do hĺbky, ako fungovať s deťmi v dôvere, že každá bytosť má svoje vedomie, ktoré ho vedie a ako im to všetko funguje. Prehĺbime komunikáciu s deťmi a čo vám vlastne chcú ukázať a aká je ich realita, víkend bez konceptov v jednoduchosti

ve spolupráci Renatou - https://www.myvibe.sk a https://zaruby.sk

Info a registrace brzy