Setkání a propojení ve studiu 

29.09.2022

Naplněno!  Setkání a propojení v mém studiu, tyto setkání jsou omezeny počtem osob, na setkání je možnost osobní  konzultace vašeho aktuálního tématu - min. počet  je 1. max.  6 lidí

toto setkání bude  od 14.00 do 18:00

Ludmírov 4 - 798 55 Ludmírov