Pavel Surma a František Klapka ve Zvolenu 2.12. 2023

04.10.2023

v sobotu 2.12. 15-17 hod Zvolenský zámek

Cesta jednoduchosti bez konceptů a omezení, je zprostředkování stavu svobody a lásky v prožitku teď a tady to se děje přímou jednoduchou formou předání, při intenzivním semináři se tímto posiluje vše co se děje zrovna v dané okamžiku a to vám otevře cestu poznání jak se dostat v každém situaci k sobě, všechny odpovědi a návody, pak nacházíme uvnitř sebe, je to přímá a čirá zkušenost či prožitek jak žít v přítomnosti bez bezbřehého očekávání, nesvobodného prožívání emocí, dotěrného nutkání mysli, či bezduchého posuzování, vše se nám odehrává v opravdovém naplněním, lásce a svobodě.